2,490,000ریال | سالانه

پلن 500 مگابایت
فضا500MB
پهنای باندنامحدود
تعداد دیتابیسنامحدود
تعداد ایمیلنامحدود
FTPاکانتنامحدود
کنترل پنلDirectAdmin
محل دیتا سنترایران - آسیاتک

3,990,000ریال | سالانه

پلن 1 گیگ
فضا1GB
پهنای باندنامحدود
تعداد دیتابیسنامحدود
تعداد ایمیلنامحدود
FTPاکانتنامحدود
کنترل پنلDirectAdmin
محل دیتا سنترایران - آسیاتک

4,990,000ریال | سالانه

پلن 2 گیگ
فضا2GB
پهنای باندنامحدود
تعداد دیتابیسنامحدود
تعداد ایمیلنامحدود
FTPاکانتنامحدود
کنترل پنلDirectAdmin
محل دیتا سنترایران - آسیاتک

6,500,000ریال | سالانه

پلن 5 گیگ
فضا5GB
پهنای باندنامحدود
تعداد دیتابیسنامحدود
تعداد ایمیلنامحدود
FTPاکانتنامحدود
کنترل پنلDirectAdmin
محل دیتا سنترایران - آسیاتک

12,000,000ریال | سالانه

پلن 10 کیک
فضا10GB
پهنای باندنامحدود
تعداد دیتابیسنامحدود
تعداد ایمیلنامحدود
FTPاکانتنامحدود
کنترل پنلDirectAdmin
محل دیتا سنترایران - آسیاتک